Eng

רישות עסקי ברשתות חברתיות באינטרנט

מאת: פרופ' ליאורה קצנשטיין, מייסדת ונשיאת ISEMI מכללה ליזמות.

במאמר קודם הדגשנו את חשיבותו של רישות עסקי כדרך חשובה ביותר לקידום בחיים העסקיים ולשמירה על המעמד המקצועי. דרך חשובה ונוספת לפיתוח קשרים עסקיים קיימת ברשתות חברתיות באינטרנט. באמצעות רשתות כגון Facebook, LinkedIn, Plaxo וקפה Themarker בישראל ניתן לפתח קשרים עסקיים עם אנשי מקצוע ועמיתים מרחבי תבל. ברשתות אלה ניתן כמובן לאתר לקוחות, מפיצים, סוכנים וכו'.
כיום, משתמשות רוב החברות העוסקות בגיוס כוח אדם ככלי ראשון ברשת החברתית LinkedIn, בעוד שארגונים ממוסדים כמו צה"ל מבצעים אודות מתגייסים עתידיים ברשת ה-Facebook.

במסגרת מפגשי ה-Networking של אייסמי (ISEMI) מכללה ליזמות עסקית, בחמש השנים האחרונות, סקרנו את הרשתות החברתיות בעלות ההקשר העסקי ואת השימושים השונים בכל אחת מהן. למשל, קיימנו מפגש שהתמקד בשימוש ב-LinkedIn, הרשת המובילה ליזמי סטארט-אפ ומשקיעי הון סיכון בארץ ובעולם.
אנשים רבים שואלים עצמם איזו משמעות יש לקשרים שנוצרו ברשת. המאפיין קשרים אלו הוא כי במאמץ קטן יחסית ניתן ליצור קשרים עם מאות ואפילו רבבות של אנשים. אבל, בכדי להפוך קשרים אלו ל"רשת עסקית" חיה ונושמת, יש לטפח אותם בדיוק כמו שמטפחים קשרים בחיים שמחוץ לרשת.
הדרך להפוך קשרים וירטואליים לקשרים חברתיים אמיתיים עוברת, כמו בחיים הפיסיים, בהיכרות אישית, התעניינות באדם עימו יצרת קשר וניסיון לסייע לו לפני שתבקש ממנו דבר כלשהו (אחד מהערכים המאפיינים את עידן הרשתות החברתיות הוא "Give before you take").
ברשת Ecademy לדוגמא, קיימים פוסטים רבים המדברים על פילוסופיה זו של יצירת קשרים עסקיים ברשת. דרך נוספת ופופולארית להפוך קשרים וירטואליים לקשרים עסקיים היא קיום מפגשים פיזיים, בלשון הרשתות העסקיות שילוב של "Online" ו-"Offline". הרשת שבה נעשה השימוש הרב ביותר בשילוב של קבוצות וירטואליות ופיסיות היא רשת ה-Facebook, המונה כיום מעל 500 מיליון משתמשים, ושבה קיימות אלפי קבוצות עניין המקיימות ביניהן קשרים, הן ברשת עצמה ברמה הבינלאומית והן במפגשים פיסיים ברמה הלוקאלית. יש הטוענים כי בעשור הקרוב Facebook תהפוך לכוח המוביל באינטרנט עד לטענה כי "Facebook will become the Internet".