Eng

מדוע להכין תוכנית עיסקית

מאת אייל כוכבא, יזם סטארט-אפ ויועץ עסקי.

כיום, כמעט בלתי אפשרי לגייס הון להקמת עסק או לקידום ופיתוח עסקים או חברות סטארט אפ טכנולוגיות או לכל חברה שהיא ללא תוכנית עסקית מקצועית הממחישה באופן ברור את הנושאים החשובים בפרויקט או בחברה, מבליטה אותם האופן חיובי ומוכת אותך ואת המיזם שלך למשקיעים.

כתיבת תוכנית עסקית איננה מטרה בפני עצמה אלא מהווה אמצעי להצגת והמחשת מכלול הנושאים הקשורים בחברה.
 
תנאי הכרחי לכך שהתוכנית העסקית תשיג את מטרותיה היא שמירה על ריאליות! תכנית אופטימית מדי או תוכנית שאיננה מביאה בחשבון גורמים החשובים למהלך חיי החברה או המיזם לא תשיג את מטרותיה, תיראה לא אמינה ולא תצליח לגייס את הכסף. יזם המקים חברה (חברת סטרט אפ טכנולוגית או כל עסק אחר) נדרש להוכיח לעצמו או למשקיעים או לכל גורם אחר המעורב בתהליך הקמת עסק, כי בחן ובדק לעומק את כל הנושאים הקשורים לעתיד החברה או העסק.

ישנם נושאים מרכזיים אשר חייבים להיכלל בכל תוכנית עסקית גם אם היא תיכתב לחברה טכנולוגית לגיוס סכומים גדולים וגם אם היא נכתבת עבור הקמת חנות שאתה היזם מתקצב אותה.

הנושאים המרכזיים בהכנת התוכנית העסקית:

·הצורך שהוביל לפתרון ומה הפתרון שלך לצורך ולבעיה הקיימת.
·מי יהיו הלקוחות שמוכנים ויכולים לשלם עבור הפתרון שלך – פילוח השוק.
·גודל השוק, מגמות, שחקנים מרכזיים, מתחרים, חסמי כניסה, יתרונות וחסרונות.
·מהו הערך המוסף שהפתרון שלך נותן ללקוחות.
·המודל העסקי.
·אסטרטגיה עיסקית, שיווקית, פיננסית.
·תוכנית פיננסית מפורטת.
 
תוכנית עסקית נדרשת במקרים הבאים:
·הקמת עסק
·גיוס הון
·הוספת שותף
·מכירת חברה או עסק
·יצירת הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי
·שינוי במבנה החברה, המוצרים, השווקים או כל שינוי מהותי אחר.

הכנת תוכנית עסקית מסייעת לחברה בתחומים נוספים:
·הכרת תחומי החוזק של החברה והחולשות שלה.
·התמודדות עם כל הנושאים הטובים והפחות טובים כולל אלו שנהוג מדי פעם שלא לדבר עליהם.
·הגדרה מדידה של מטרות ויעדי החברה.
·הכנת תוכנית המהווה בסיס להכנת תכנית עבודה טקטית.
 
ישנם עוד נושאים רבים, השונים מחברה לחברה, וכל אחד יוכל לזהותם בעצמו בחברה או בעסק שלו.
 
עבור יזם המחפש משקיע, התכנית העסקית הינה אמצעי המכירה המרכזי להשגת ההשקעה.
הכנת תוכנית מקיפה ומקצועית, אינה מבטיחה הצלחה אך מובטח כישלון בטוח למי שלא יכין תוכנית כלל או למי שיכין תוכנית שלא תענה על דרישות המשקיעים. תהליך ההכנה דוחף את היזמים להבנה מקיפה, ברורה ומושכלת מה ברצונו להשיג וכן איך ומתי יעשה זאת.
עבור יזמים רבים תהליך הכנת התוכנית העסקית עצמו: החשיבה, הויכוחים, המחקר והניתוח הינו בעל ערך בפני עצמו לעיתים אף יותר מהתוכנית הפורמאלית עצמה. לכן גם אם אין הכרח חיצוני להכנת התכנית העסקית, מומלץ להכין אותה ואולי אפילו בעצמך ובלבד שתעבור את התהליכים הנדרשים לכתיבתה.

אתה עשוי לגלות תגליות מועילות מאוד על החברה או על העסק שלך:
הכנת תוכנית עסקית טובה אורכת בין חודש לחודשיים ומחייבת מספר טיוטות. מקצוען המכין תוכנית עסקית מנהל דו שיח מעמיק עם היזמים או מנהלי החברה שכן התוכנית שנכתבת הינה התוכנית של היזמים ולא של אותו אחד שמכין אותה. הוא רק משמש עבורם המוציא לאור של התוכנית שלהם ושל העסק או החברה שלהם.
תכנית מרתקת הכתובה היטב תגביר את התעניינות המשקיעים ותגדיל את הסיכויים להשיג את ההשקעה הנדרשת. שכן תכנית כזו הינה הוכחה למשקיעים כי היזמים ומנהלי החברה מכירים ויודעים היטב את החברה והעסק ואת האתגרים העומדים בפניהם וכי השקיעו מחשבה רבה, זמן, מאמץ וכסף בפיתוח האסטרטגיה, המוצר, התוכנית הפיננסית וחשוב מכל בתחום השיווק והתחרות הניצבת בפניהם.