Eng

עסקים משותפים עם הסינים

מאת: פרופ' ליאורה קצנשטיין, מייסדת ונשיאת ISEMI מכללה ליזמות.

מספר נקודות הקשורות בעסקים המשותפים:

1. שיתופי פעולה עסקיים
עסקים בסין, באמצעות השקעות במיזמים משותפים עם שותפים סינים, עשויה להניב יתרונות ניכרים למשקיע הזר. עם זאת, משקיעים נתקלו בקשיים רבים בהקמת המיזמים, בתפעולם ובמימוש השקעתם בהם. היתרונות במיזמים משותפים בסין, הם פעילות באמצעות פלטפורמה עסקית קיימת על תשתיות, הידע והניסיון שנצברו בה, קשריה עם לקוחות, ערוצי השיווק והפרקטיקות המסחריות שלה.

2. מיליארד סינים ועוד כמה ישראלים
בשני העשורים האחרונים הפכה סין למעצמת-על בתחום המסחר הבינלאומי. נתונים רבים מלמדים כי למרות הירידה השולית בשנים 2011-2012, המגמה צפויה להתרחב, בין היתר מאחר שסין מהווה פלטפורמה נוחה להקמת מפעלי ייצור ומיזמים במגוון תחומים ותעשיות. חלק גדול מהמפעלים היצרניים בעולם עוברים לייצור בסין או לרכש בסין.
כחלק מתהליך הגלובליזציה ובהתאם להתחייבויותיה לארגון הסחר העולמי, ממשלת סין מאפשרת כיום למשקיעים זרים לפעול באמצעות חברות בת בבעלות זרה מלאה בתחומים שבהם לא ניתן היה לפעול בעבר.

3. רכישות ומיזוגים
באחרונה ניכרת משיקולים עסקיים שונים ועקב התפתחות תשתית משפטית מתאימה, מגמת עלייה בעסקאות שבהן משקיעים זרים רכשו חברות בסין. מנתונים שפרסם מגזין מקצועי לעסקים בסין, עולה, כי ב-2004 החל גידול של 50% ברכישות לעומת 2003, בנוסף, קיימים הסדרים חקיקתיים מורכבים לעניין שינויי מבנה בסין, שאותם ניתן ליישם לשם ייעול הפעילות בסין.

4. התמתנות הצמיחה הכללית - נחיתה רכה או קשה?
החל משנת 2008 ניכרת התמתנות בקצב הצמיחה בסין שהפך מכ-9% לשנה לכ-6% לשנה. רבים חזו שחורות לכללה הסינית עקב צימצום הסחר עם כלכלות המערב והתפתחות בועת נדל"ן ובועה פיננסית בסין עצמה. היום כבר ברור כי סין תמשיך לצמוח באופן מתון, בייחוד לאור ההתאוששות היחסית אך הקבועה של מדינות המערב.