Eng

סמינר: עשיית עסקים דרך שימוש ב-eBay

סמינר הנערך בשיתוף פעולה עם חברת iLearn, המתמחה בהוראת השימוש הטכני ב-eBay ככלי שיווקי, מתמקד באספקטים האסטרטגיים של הישמוש ב-eBay ככלי עסקי ליזמים טכנולוגיים ולא טכנולוגיים.