Eng

קורס יזמות בביוטכנולוגיה (3 חודשים)

קורס ספציפי הנערך בשיתוף פעולה עם גורמים מתחום הביוטכנולוגיה והרפואה המתמקד באספקטים המיוחדים של יזמות עסקית בתחומי הביוטכנולוגיה, הרפואה ומדעי החיים.