"קורס ברמה גבוהה מאוד, קורס ממוקד וענייני,צוות מקצועני בכל מובן המילה, סיוע של כל הדרגים,בכל דבר ועניין. הקורס שיפר את יכולת ההבנה העסקית שלי, פתח בפני קשרים רבים לקידום ההזדמנות העסקית שיזמתי וסייע רבות בשדרוג התוכנית העסקית שלי."

דויד גנץ - DGM Initiative
dgantz@netvision.net.il